• سوپرتوییتر خودرو لئودئو مدل LA-TW80 بسته دو عددی سوپرتیوترها در مقایسه با تیوترها پرتاب صدای فوق العاده بالاتری دارند و معمولا در سیستمهای صوتی SPL (Sound pressure Level) کاربرد دارندسوپر تویتر ها ساختار بسیار ساده و یکسانی دارند ،آنها از صفحات فلزی ساخته شده اند که بر اساس ادعای بعضی  از شرکتهای سازنده از جنس تیتانیوم می باشد ساخته می شوند.  مگنت...

  980,000 تومان 1,080,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سوپرتوییتر خودرو لئودئو مدل LA-TW-2588 بسته دو عددی سوپرتیوترها در مقایسه با تیوترها پرتاب صدای فوق العاده بالاتری دارند و معمولا در سیستمهای صوتی SPL (Sound pressure Level) کاربرد دارندسوپر تویتر ها ساختار بسیار ساده و یکسانی دارند ،آنها از صفحات فلزی ساخته شده اند که بر اساس ادعای بعضی  از شرکتهای سازنده از جنس تیتانیوم می باشد ساخته می شوند.  مگنت...

  680,000 تومان 780,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سوپرتوییتر خودرو لئودئو مدل LC-TW-2577 بسته دو عددی سوپرتیوترها در مقایسه با تیوترها پرتاب صدای فوق العاده بالاتری دارند و معمولا در سیستمهای صوتی SPL (Sound pressure Level) کاربرد دارندسوپر تویتر ها ساختار بسیار ساده و یکسانی دارند ،آنها از صفحات فلزی ساخته شده اند که بر اساس ادعای بعضی  از شرکتهای سازنده از جنس تیتانیوم می باشد ساخته می شوند.  مگنت...

  650,000 تومان 750,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سوپرتوییتر خودرو لئودئو مدل LC-TW-2566 بسته دو عددی سوپرتیوترها در مقایسه با تیوترها پرتاب صدای فوق العاده بالاتری دارند و معمولا در سیستمهای صوتی SPL (Sound pressure Level) کاربرد دارندسوپر تویتر ها ساختار بسیار ساده و یکسانی دارند ،آنها از صفحات فلزی ساخته شده اند که بر اساس ادعای بعضی  از شرکتهای سازنده از جنس تیتانیوم می باشد ساخته می شوند.  مگنت...

  675,000 تومان 775,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سوپرتوییتر خودرو لئودئو مدل  LC-TW-2562 بسته دو عددی سوپرتیوترها در مقایسه با تیوترها پرتاب صدای فوق العاده بالاتری دارند و معمولا در سیستمهای صوتی SPL (Sound pressure Level) کاربرد دارندسوپر تویتر ها ساختار بسیار ساده و یکسانی دارند ،آنها از صفحات فلزی ساخته شده اند که بر اساس ادعای بعضی  از شرکتهای سازنده از جنس تیتانیوم می باشد ساخته می شوند.  مگنت...

  695,000 تومان 795,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سوپرتوییتر خودرو لئودئو مدل LC-TW-2575 بسته دو عددی سوپرتیوترها در مقایسه با تیوترها پرتاب صدای فوق العاده بالاتری دارند و معمولا در سیستمهای صوتی SPL (Sound pressure Level) کاربرد دارندسوپر تویتر ها ساختار بسیار ساده و یکسانی دارند ،آنها از صفحات فلزی ساخته شده اند که بر اساس ادعای بعضی  از شرکتهای سازنده از جنس تیتانیوم می باشد ساخته می شوند.  مگنت...

  690,000 تومان 790,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سوپر تیوتر پاناتک Panatech PSD -2112 شکل :گرد امپدانس:4اهم حساسیت:96 دسیبل قدرت:200وات سایز مگنت:mm70*10

  444,000 تومان 499,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سوپر تیوتر پاناتک Panatech PST-2111 شکل:گرد امپدانس:4اهم حساسیت:96دسیبل قدرت:200وات سایز مگنت:mm70*10

  454,000 تومان 499,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سوپرتیوترPanatech PST-2110  امپدانس:4اهم حساسیت:96دسیبل شکل:گرد اندازه:4اینج

  449,000 تومان 499,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف